Autorzy publikacji Adam Lepa

Współczesny obraz rodziny w mass mediach (Odsłon: 13119)
Data publikacji: 10 sty 2009 Autor: Adam Lepa Publikacje autora
WstępRola, jaką spełniają media w życiu jednostki i społeczeństwa, jest ogromna i stale wzrasta. Wskazują na to niektóre określenia kierowane pod ich adresem. Dla jednych są one na przykład „całym światem”, bo odznaczają się „wszechobecnością” i wykazują niezwykłą „przenikliwość”. Inni znów widzą w nich „czwartą władzę”, gdyż ich wpływ może być porównywalny z trójwładzą w państwie demokratycznym. Są wreszcie autorzy, [czytaj więcej]