Autorzy publikacji Jacek Pawłowicz

Pornografia komputerowa - problem moralny (Odsłon: 3994)
Data publikacji: 21 lut 2008 Autor: Jacek Pawłowicz Publikacje autora
Problem pornografii komputerowej pojawił się wraz z wynalezieniem pierwszych komputerów osobistych i stanowi on poważny problem i zagrożenie moralne. Pierwotnie pornografia komputerowa była udostępniana w postaci amatorskich programów, lub zeskanowanych zdjęć o tematyce pornograficznej, które były dostępne tylko nielicznym posiadaczom komputerów. Wraz z rozwojem technologii komputerowej - przede wszystkim Internetu – oraz upowszechnieniem komputerów osobistych, „produkty” te zaczęły nabierać [czytaj więcej]
Seksoholizm - uzależnienie od seksu (Odsłon: 13488)
Data publikacji: 21 lut 2008 Autor: Jacek Pawłowicz Publikacje autora
WstępJuż na wstępie należy podkreślić, że seksualizm człowieka to dar i jako taki nie może być konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, jak kiedyś mniemano. Płciowość człowieka miała swoje szczególne miejsce w Bożym planie stworzenia. Bóg stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę, stworzył ich jako istoty płciowe dając im w ten sposób udział w swoim dziele stwórczym, gdy jako rodzice rodzą nowe [czytaj więcej]
Zagrożenia związane z Internetem (Odsłon: 8263)
Data publikacji: 21 lut 2008 Autor: Jacek Pawłowicz Publikacje autora
WstępJeszcze w 1994 roku 41% respondentów w Polsce deklarowało brak zainteresowania posiadaniem komputera. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez tego urządzenia. Zwłaszcza internet jest szeroko reklamowanym środkiem technicznym. Umożliwia on prowadzenie badań, przeprowadzanie transakcji, daje dostęp do międzynarodowych bibliotek, ułatwia prowadzenie korespondencji, a nawet zorganizowanie wakacji. Komisja Europejska zaproponowała aby do końca 2001 roku podłączyć do Internetu wszystkie szkoły w [czytaj więcej]
 8.0 - 1 głos