Uzależnienie dzieci i młodzieży od komputera jako problem społeczny

Data publikacji: wtorek 02 listopada 2010
Autor: Wojciech Dworzański, Emilia Potembska Publikacje autora
Dział: Zagrożenia > Uzależnienia
Odsłon: 4465

Streszczenie

Uzależnienie od Internetu czy gier komputerowych dotyczy coraz większej liczby osób, nie tylko dorosłych, ale rów-nież dzieci i młodzieży, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Z komputera i Internetu korzystają obecnie coraz młodsze dzieci, a ich rodzice są bardzo dumni z umiejętności swoich pociech. Jednocześnie wielu z nich nie wie, co tak naprawdę ich dzieci robią w Internecie. Ponadto niejednokrotnie nie zdają sobie oni sprawy z zagrożeń jakie niesie ze sobą granie w gry komputerowe czy surfowanie w Sieci. Uzależnienie od Internetu jest nowym zjawiskiem, dlatego wymaga ono uświadomie-nia społeczeństwa, a w szczególności rodziców, opiekunów i nauczycieli. Internet stwarza wiele możliwości uzależnienia począwszy od gier, czatów, hazardu, zakupów czy wreszcie pornografii internetowej. Różne są również motywy i przyczyny jego rozwoju. Konsekwencje nadmiernego korzystania z Sieci dotyczą wszystkich sfer naszego życia: rodziny, szkoły, pracy. Stanowi ono duży problem społeczny, dlatego też niezmiernie ważne jest wczesne postawienie diagnozy i podjęcie właściwe-go leczenia. W niniejszej pracy podjęto problem wyjaśnienia definicji uzależnienia od Internetu, symptomów i form oraz wpływu uzależnienia komputerowo - sieciowego na użytkownika i jego najbliższe otoczenie. Do charakterystycznych obja-wów siecioholizmu należą: tolerancja, zespół abstynencyjny oraz zaburzenia afektu. Skutkiem uzależnienia od współcze-snych mediów mogą być: zaburzenia funkcji poznawczych prowadzące do niemożności kontynuowania nauki, ucieczka od świata realnego do wirtualnego oraz nieuzasadniona indywidualna lub zbiorowa agresja i autoagresja oraz frustracje.Wojciech Dworzański, Emilia Potembska - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie


Cały artykuł można pobrać na stronie: Badania nad Schizofrenią